کارت ویزیت pvc | کارت ویزیت

کارت ویزیت شما یکی از مهمترین ابزاری است که برای بازاریابی می توانید تهیه کنید. شما کارت ویزیتتان را به مشتریان احتمالی خود می دهید تا اطلاعات لازم برای تماس با شما را داشته باشند. 
مهم نیست که می خواهید چه استفاده ای از کارت ویزیتتان بکنید، مهم این است که این کارت باید کاملاً حرفه ای، خوانا، و جذاب باشد و به مشتریان کمک کند به خاطر بیاورند که شما چه می فروشید و چرا باید از شما خرید کنند.

کارت ویزیت معرف شما، موقعیت شما و سازمان شما میباشد که کارت ویزیت pvc بالاتزین کیفیت را برای معرفی شما و سازمانتان دارد

کارت ویزیت پی وی سی میتواند در انواع مختلف باشد:

ضخامتهای مختلف: کارت ویزیت 300،500،600،760 و 800 میکرون

کیفیت های متفاوت: کارت pvc ، کاغذ پلاست، کارت pvc لمینیتی، انواع شفاف و نیمه شفاف و ...

 نمونه چاپ کارت ویزیت پی وی سی

کارت ویزیت pvc کارت ویزیت pvc کارت ویزیت pvc

کارت ویزیت کارت ویزیت کارت ویزیت